خبر خوش کریم باقری درباره بازگشت طارمی به تیم ملی (فیلم)

منبع: عصر ایران

38

1400/8/18

10:23


باقری: من، اسکوچیچ و خورشیدی چندبار با طارمی تماس گرفتیم، ولی متأسفانه جواب نداد.

 

مطالب مشابه