قطع نخاع پسر جوان با ضربات قمه اوباش

منبع: برترین ها

73

1400/8/18

10:31


قطع نخاع پسر جوان با ضربات قمه اوباش در پی درگیری قطع نخاع شده است.

خبرگزاری تسنیم: سه شرور طی یک درگیری، پسر جوان را مورد ضربات قمه قرار داده و وی را قطع نخاع کردند.

قطع نخاع پسر جوان با ضربات قمه اوباش

مطالب مشابه