استخدام 10 عنوان شغلی در پارک فناوری کیمیا گستر از تهران

42

1400/8/18

10:45


استخدام پارک فناوری کیمیا گستر

پارک فناوری کیمیا گستر جهت تکمیل و‌تقویت کادر سرمایه های انسانی خود از ساکنین استان تهران جهت کار در تهران و‌ قزوین از جوانان فعال در محیطی پویا و سازنده در زمینه های زیر دعوت به همکاری می نماید.

موقعیت شغلی شرایط احراز مزایا
مدیر کارخانه
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • دارا بودن حداقل 15سال سابقه کاری مرتبط
 • دارا بودن مدرک کارشناسی
 • حقوق و مزایای عالی
رئیس تولید
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • دارا بودن سابقه کاری تولید مواد شیمیایی
 • حقوق و مزایای عالی
مدیر پروژه
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • دارا بودن سابقه کاری مرتبط در پروژه های پتروشیمی و پالایشگاهی
 • حقوق و مزایای عالی
مدیر فنی و مهندسی
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • دارا بودن سابقه کاری مرتبط در پروژه های پتروشیمی و پالایشگاهی
 • حقوق و مزایای عالی
مدیر امور حقوقی و قراردادها
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • دارا بودن سابقه کاری مرتبط در پروژه های پتروشیمی و پالایشگاهی
 • حقوق و مزایای عالی
کارشناس ارشد صادرات
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • دارا بودن سابقه کاری مرتبط در پروژه های پتروشیمی و پالایشگاهی
 • حقوق و مزایای عالی
کارشناس ارشد فروش داخلی
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • دارا بودن سابقه کاری مرتبط در پروژه های پتروشیمی و پالایشگاهی
 • حقوق و مزایای عالی
کارشناس ارشد بازرگانی
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • دارا بودن سابقه کاری مرتبط در پروژه های پتروشیمی و پالایشگاهی
 • حقوق و مزایای عالی
کارشناس ارشد مالی
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • دارا بودن سابقه کاری مرتبط در پروژه های پتروشیمی و پالایشگاهی
 • حقوق و مزایای عالی
کارشناس مالی
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • دارا بودن سابقه کاری مرتبط در پروژه های پتروشیمی و پالایشگاهی
 • حقوق و مزایای عالی

 

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را حتما "با درج عنوان شغلی"به ایمیل زیر ارسال نمایند.

مطالب مشابه