مخالفت نمایندگان مجلس با معرفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش

26

1400/8/18

10:54


در زمان قرائت نامه معرفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، تعداد زیادی از نمایندگان به نشانه مخالفت دو دو می‌کردند.

مخالفت نمایندگان مجلس با معرفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش

در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نامه رئیس جمهور جهت معرفی مسعود فیاضی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را قرائت کرد.

در زمان قرائت نامه معرفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، تعداد زیادی از نمایندگان به نشانه مخالفت دو دو می‌کردند.

 

منبع: ایسنا

مطالب مشابه