مجلس پیگیر وضعیت بورس شد

18

1400/8/18

10:54


قالیباف گفت : نقد شوندگی و شفافیت در بازار سرمایه از اولویت‌ها و انتظارات ماست. بازار سرمایه برای رونق تولید و توسعه زیرساخت‌های کشور است.

 از آقای عشقی، رئیس سازمان بورس توقع داریم در بحث روابط و رانت‌های بورس که باعث بهره‌مندی عده‌ای و متضرر شدن عده دیگری می‌شود به وظیفه خود عمل کند.

حتما در جلسات آینده به موضوعات بورس را پیگیری خواهیم کرد.

 

منبع: مهر

مطالب مشابه