ویدئویی که اعتراض شهروندان ترکیه را برانگیخت

منبع: برترین ها

32

1400/8/18

11:02


انتشار تصاویری پذیرایی ویژه زنان از اعراب در رستوران‌های ترکیه، خشم بسیاری از شهروندان این کشور را برانگیخته و اعتراض کاربران شبکه‌های اجتماعی را در پی داشته است.

برترین‌ها: انتشار تصاویری پذیرایی ویژه زنان از اعراب در رستوران‌های ترکیه، خشم بسیاری از شهروندان این کشور را برانگیخته و اعتراض کاربران شبکه‌های اجتماعی را در پی داشته است.

ویدئویی که اعتراض شهروندان ترکیه را برانگیخت

مطالب مشابه