قیمت جدید شکر در بازار اعلام شد (۱۸ آبان)

51

1400/8/18

11:09


در این گزارش به قیمت برخی از انواع شکر موجود در بازار پرداخته ایم.

قیمت جدید شکر در بازار اعلام شد (۱۸ آبان)

قیمت انواع شکر در بازار به شرح زیر است:

قیمت-شکر

 

مطالب مشابه