قیمت صرافی ملی اعلام شد (۱۴۰۰/۰۸/۱۸)

27

1400/8/18

11:10


صرافی بانک ملی ایران امروز قیمت فروش دلار آمریکا را ۲۷۵۷۹ (بیست و هفت هزار وپانصد و هفتاد و نه تومان) اعلام کرد.

قیمت صرافی ملی اعلام شد (۱۴۰۰/۰۸/۱۸)

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز اعلام شد.

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۷۰۳۳ (بیست و هفت هزار و سی و سه تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۷۵۷۹ (بیست و هفت هزار وپانصد و هفتاد و نه تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو ۳۰۸۵۵ (سی هزار وهشتصد و پنجاه و پنج تومان) و قیمت فروش یورو ۳۱۴۷۹ (سی و یک هزار وچهارصد و هفتاد و نه تومان) است.

 

مطالب مشابه