تیم منتخب ایران به انتخاب فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال

منبع: طرفداری

58

1400/8/18

11:36


تیم منتخب ایران به انتخاب فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال

فدراسیون تاریخ و آمار تیم منتخب ایران را معرفی کرد

فدراسیون تاریخ و آمار روزانه به معرفی تیم منتخب تاریخ یک کشور می پردازد.

به گزارش طرفداری، امروز (18 آبان) نوبت به معرفی تیم ملی ایران رسید و فدراسیون جهانی تاریخ و آمار تیم رویایی تاریخ ایران را معرفی کرد.

فدراسیون تاریخ و آمار این 11 بازیکن را در ترکیب تیم منتخب ایران قرار داده است:

ناصر حجازی، مهدی مهدوی کیا، جواد زرینچه، محمد خاکپور، رحمان رضایی، آندرانیک اسکندریان، کریم باقری، علی پروین، علی کریمی، علی دایی، خداداد عزیزی

مطالب مشابه