تقلب در امتحانات با دمپایی؛ جاساز کردن دستگاه‌های بلوتوث در کفی + عکس

تقلب در امتحانات با دمپایی؛ جاساز کردن دستگاه‌های بلوتوث در کفی + عکس


33

1400/8/18

11:58


یک پلیس در ایالت راجستان هند باندی را که دمپایی می‌فروخت و دستگاه‌های بلوتوث را در کفی آن تعبیه می‌کرد، دستگیر کرد. پلیس در تحقیقات خود متوجه شد این باند بلوتوث‌هایی را در کف دمپایی‌ها قرار می‌داده تا دانش‌آموزان به راحتی در امتحانات خود تقلب کنند. این پلیس در همین راستا گفته است: «متقاضیان برای امتحان، کفش‌های بلوتوث دار را خریداری و به راحتی بدون فهمیدن معلم و با استفاده از هدفون تقلب می‌کردند.»

تقلب در امتحانات با دمپایی؛ جاساز کردن دستگاه‌های بلوتوث در کفی + عکس

تقلب در امتحانات با دمپایی؛ جاساز کردن دستگاه‌های بلوتوث در کفی + عکس

تقلب در امتحانات با دمپایی؛ جاساز کردن دستگاه‌های بلوتوث در کفی + عکس

تقلب در امتحانات با دمپایی؛ جاساز کردن دستگاه‌های بلوتوث در کفی + عکس