۴۵۰ میلیارد تومان فقط جریمه کرونایی!

منبع: برترین ها

20

1400/8/18

12:03


آمار‌های پلیس از حوادث ترافیکی خبر از ۴۵۰ میلیارد تومانی جریمه کرونایی می‌دهد.

خبرگزاری رکنا:  ۴۵۰ میلیارد تومان جریمه کرونایی از حوادث ترافیکی در آمار های پلیس مشاهده می‌شود.

۴۵۰ میلیارد تومان جریمه کرونایی!

مطالب مشابه