(ویدئو) تمرین نظامی چین با ماکت‌ها برای حمله به ناو‌های آمریکا

منبع: فرارو

45

1400/8/18

12:09


ارتش چین در حال انجام رزمایشی است که برآورد شده در ادامه تلاش چین برای توانمندی از بین بردن ناو‌های هواپیمابر آمریکا است

(ویدئو) تمرین نظامی چین با ماکت‌ها برای حمله به ناو‌های آمریکا

تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که ارتش چین، ماکت تعدادی کشتی جنگی آمریکایی را برای تمرین نظامی ساخته است. بررسی کارشناسان نظامی آمریکا نشان می‌دهد که این تمرین، بر حمله احتمالی به ناو‌های هواپیمابر و یک نوع ناوشکن آمریکا متمرکز است.

به گزارش فرارو، این تصاویر ماهواره‌ای از منطقه سین کیانگ تهیه شده است، عکس‌هایی که گویای آماده شدن چین برای حمله احتمالی به ناوگان نیروی دریایی آمریکاست.

ماکت‌هایی به شکل و ابعاد ناو‌های هواپیمابر و کشتی‌های جنگی آمریکا. تمرینی که برآورد شده در ادامه تلاش چین برای توانمندی از بین بردن ناو‌های هواپیمابر است. تصاویری که این بار حاکی از پیچیده‌تر شدن چنین تلاشی است.

خطوط نامتقارنی که در این بخش دیده می‌شود نشان می‌دهد که این ماکتی است از کلاس آرلی برگ.

چینی‌ها دستکم دو ماکت از ناوشکن کلاس آرلی برگ تهیه کرده اند. این ناوشکن از دهه ۹۰ به خدمت ارتش آمریکا درآمد.

مطالب مشابه