تبادل زندانی بین ایران و ترکیه چگونه است؟

منبع: رکنا

72

1400/8/18

12:16


تبادل زندانی بین ایران و ترکیه چگونه است؟

زندانیان ریادی در ترکیه حضور داشتند. زندانیان دوره محکومیت خود را می گذرانند. زندانیان جرم های زیادی انجام دادند. زندانیان بین دو کشور تبادل می شوند. در ادامه بیشتر از زندانیان بخوانید.

زندانیان تبادل شده بین دو کشور ایران و ترکیه مدت زمان باقیمانده از دوران محکومیت خود را در زندان های داخل کشورخود خواهند گذراند.

تبادل زندانیان بین ایران و ترکیه

سوم فرودین ماه امسال بداللهی مشاور معاون وزیر داد گستری در خصوص  اجرای موافقتنامه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه ۲۱ زندانی در مرز بازرگان مبادله شدند. گفت :در این تبادل 15 نفر محکوم ایرانی که در زندانهای ترکیه به سر می بردند با رایزنی های وزارت دادگستری و قوه قضائیه و امور خارجه به کشور منتقل شدند که دو نفر آنها خانم بودند و شش نفر هم تبعه محکوم جمهوری ترکیه به کشور خودشون جهت ادامه محکومیت تحویل داده شدند .

حمل مواد مخدر بیشترین علت دستگیری و محکومیت این افراد در کشور جمهوری اسلامی و ترکیه بود.

عبداللهی در ادامه افزود :به هموطنان خود ، خصوصا در استان آذربایجانغربی و استانهای همجوار که قصد عزیمت به کشورهای همسایه دارند آگاهی کامل به قوانین ان کشور داشته باشند ، افرادی که به هر دلیلی ناخواسته به خاطر جهل از قوانین آن کشور همراه خود قرصهای کدوئین دار و آرام بخش داشته باشند قطعا منتظر زندانهای طویل المدت باشند چون قوانین سختی در کشورهای همسایه برای قرصهای کدوئین و آرامبخش است.

در سه سال گذشته 9 نفر از زندانیان دو کشور تبادل شده و زندانیان تبادل شده بین دو کشور هم مدت زمان باقیمانده از دوران محکومیت خود را در زندان های داخل کشورخود خواهند گذراند.

آیا این خبر مفید بود؟

مطالب مشابه