امتیازگیری تیم والیبال شهداب با شیطنت عجیب بازیکن خارجی / فیلم

منبع: طرفداری

52

1400/8/18

12:22


‍‍‍‍‍‍

فدریکو پریرا، بازیکن آرژانتینی تیم والیبال شهداب یزد در دیدار با راهیاب ملل مریوان با دو شیطنت مشابه و اشتباه داور توانست برای تیم تیمش امتیاز کسب کند.

مطالب مشابه