آویزان استقلال نشدم! / می توانستم غرامت سنگین بگیرم

77

1400/8/18

12:27


من یک بازیکن فوتبال هستم و زندگی‌ام از این راه می‌گذرد. دو روز به پایان نقل و انتقالات به من اعلام کردند تو را نمی‌خواهیم، شما خودتان را جای من بگذارید، چه کار باید می‌کردم؟ من بازیکنی نیستم که آویزان کسی باشم.

آویزان استقلال نشدم! / می توانستم غرامت سنگین بگیرم

پیشنهاد مالی بسیار خوبی داشتم که دو برابر استقلال بود اما به خاطر اینکه فوتبالم زنده بماند و با یک انتخاب اشتباه سال‌های بعدم را خراب نکنم منتظر ماندم. اصلاً تصمیم به جدایی از استقلال نداشتم چون صادقانه بگویم این تیم را از بچگی دوست داشتم.

در این مدت خیلی بی‌احترامی دیدم. از خیلی‌ها، اما با وجود اینکه قضاوت شده‌ام از کنار مسائل گذشتم. می‌توانستم قراردادم را فسخ نکنم و در استقلال بمانم و حتی غرامت بگیرم اما این کار را هم انجام ندادم که خدایی ناکرده استقلال ضربه نخورد.

منبع: فوتبالی

مطالب مشابه