درخواست نمایندگان برای رأی‌گیری شفاف درباره «طرح شفافیت»

37

1400/8/18

12:27


عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس خواستار رأِی‌گیری شفاف در خصوص طرح شفافیت آرای نمایندگان شدند.

جمعی از نمایندگان در نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با استناد به مواد ۱۱۹ و ۱۲۰ آیین‌نامه داخلی مجلس خواستار رأی‌گیری شفاف و علنی در خصوص طرح شفافیت آرای نمایندگان شدند.

در این نامه آمده است که آرای اخذ شده توسط دستگاه‌های الکترونیکی شفاف باشد یا اینکه با تدبیر ریاست جلسه رأِی‌گیری با قیام و قعود در منظر مردم انجام شود.

گفتنی است طرح شفافیت آرای نمایندگان در نوبت بررسی در صحن مجلس است و به زودی در دستور کار قرار می‌گیرد.

 

منبع: مهر

مطالب مشابه