کنایه مهاجری به انتصابات فامیلی در دولت رئیسی

منبع: برترین ها

39

1400/8/18

12:50


آش انتصابات فامیلی در دولت رئیسی آنقدر شور شده که از نقد در فضای سیاسی و رسانه‌ای به اعتراض در بین افکارعمومی و فضای مجازی رسیده است.

برترین‌ها: آش انتصابات فامیلی در دولت رئیسی آنقدر شور شده که از نقد در فضای سیاسی و رسانه‌ای به اعتراض در بین افکارعمومی و فضای مجازی رسیده است. در همین رابطه محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا هم به جمع منتقدان دولت سیزدهم پیوست.

کنایه مهاجری به انتصابات فامیلی در دولت رئیسی

محمد مهاجری در نقد انتصابات فامیلی در دولت رئیسی با هشتگ «دولت دامادها» نوشت: 

‏سوء تفاهم نشود. انتصاب ‎دامادها و ‎برادرزن‌ها یک کار ارزشمند است. چون اصولا به حقوق زنان و دختران و سایر اهل منزل خیلی پایبندیم.

کنایه مهاجری به انتصابات فامیلی در دولت رئیسی

مطالب مشابه