اجرای یک طرح خوب در حوزه خواهران اصفهان

منبع: حوزه

36

1400/8/18

13:09


حوزه/ معاون فرهنگی - تربیتی حوزه علمیه خواهران اصفهان بیان کرد: همراه و همدل بودن با طلبه و جذب اطمینان از خصوصیات "همیار تربیتی" است.

اجرای یک طرح خوب در حوزه خواهران اصفهان

به گزارش خبرگزاری حوزه از اصفهان، ملیحه فلاحیان بیشه، معاون فرهنگی - تربیتی حوزه علمیه خواهران اصفهان، در اولین نشست توجیهی همیاران تربیتی مدارس علمیه خواهران استان گفت: کار انبیاء و رسالت اصلی شان هدایت و تربیت انسان بوده است که در چندین جای قرآن به آن اشاره شده است، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة؛ بنابراین یکی از اهداف عالیه ی پیامبران دعوت بوده است، دعوت به سوی خدا و تربیت الهی... 

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در بیانات خود به این امر که مربیان رنج تربیت جوان را با نجابت با صبر و سکون بر عهده می گیرند، اشاره نموده اند لذا ما با تاسی از آیات شریفه و  فرمایش رهبر معظم انقلاب، انتظار داریم همیاران تربیتی رنج کار را بر دوش کشیده و در راستای تربیت دینی طلاب تمام توان خود را هزینه کنند.  

فلاحیان بیشه گفت: برآیند تربیت دینی که از همیاران انتظار می رود این است که طلاب را متقی، خادم اسلام قرآن مردم، با انگیزه، برنامه دار و هدفمند برای سعادت خانواده و جامعه، دغدغه مند جهت رشد و ارتقا خود و دیگران بار بیاورند.  

وی، همراه و همدل بودن با طلبه و جذب اطمینان را از خصوصیات یک همیار تربیتی بیان کرد.

مطالب مشابه