عملیات بیرون آوردن فضانوردان از کپسول فضایی بعد از فرود (فیلم)

منبع: عصر ایران

36

1400/8/18

13:16


عملیات بیرون آوردن ۴ فضانورد ISS از کپسول فضایی بعد از فرود در سواحل خلیج مکزیک را ببینید. دو فضانورد آمریکایی، یک فضانورد فرانسوی و یک فضانوردی ژاپنی پس از مامورین ۶ ماهه به زمین بازگشتند.

مطالب مشابه