شوک به پرسپولیس / ستاره قرمزها در آستانه اخراج؟

25

1400/8/18

13:17


قرار بود خیلی زودتر از این ها قرارداد حامد لک تمدید شود و جدا از اینکه مبلغ قرارداد این بازیکن افزایش پیدا کند، قرارداد جدیدش هم با رقم خیلی خوبی بسته بشود که فعلا این اتفاق میسر نشده است.

شوک به پرسپولیس / ستاره قرمزها در آستانه اخراج؟

 گویا در این مورد گل محمدی باید تایید نهایی را به صدری بدهد ولی هنوز این اتفاق نیفتاده است.

یحیی از عملکرد حامد لک در فصل جاری راضی نیست و به همین خاطر شاید به زودی اخراج لک را نیز ببینیم. باید منتظر بود و دید که لک نظر گل محمدی را جلب می‌کند یا سرخ ها باید به دنبال گلر جدید باشند.

مطالب مشابه