آسایشگاه خیریه «کهریزک» - استان البرز (عکس)

آسایشگاه خیریه «کهریزک» - استان البرز (عکس)


منبع: عصر ایران

70

1400/8/18

13:33


آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز در هفت مجموعه تخصصی متمرکز در دو سایت پردیس شرقی و پردیس غربی در محمدشهر درحال فعالیت است و به مددجویان خدمات درمانی، توانبخشی، آموزشی و نگهداری ارائه می‌دهد.

این مجموعه شامل درمانگاه دکتر حکیم زاده (ساختمان اقاقیا)، مرکز جامع توانبخشی معلولان و بیماران ام. اس (ساختمان یاس)، مرکز جامع توانبخشی کودکان معلول (ساختمان نیلوفر)، مرکز توانبخشی سالمندان مرد (ساختمان لاله)، مرکز توانبخشی سالمندان زن (ساختمان رز)، سوییت‌های سالمندی (ساختمان گلها) و مرکز توانبخشی و کارگاه‌های تولیدی مددجویان (ساختمان شقایق) است. این آسایشگاه در حال حاضر از ۱۱۰۰ سالمند، کودکان معلول ذهنی، معلولان جسمی - حرکتی و بیماران مبتلا به ام. اس نگهداری می‌کند که قسمتی از هزینه‌های آنان از محل مشارکت‌های مردمی تامین می‌شود. نیکوکاران می‌توانند از طریق تماس با آسایشگاه خیریه کهریزک در کمک به توانخواهان این مجموعه سهمی داشته باشند.

مطالب مشابه