سخنرانی عباس عراقچی در نشست بهره وری و رد پای آب

منبع: رکنا

43

1400/8/18

13:54


سخنرانی عباس عراقچی در نشست بهره وری و رد پای آب

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در حال حاضر، بحران آب در ایران، مهمترین چالشی است که بی توجهی به آن، بدون شک آوارگی و ویرانی را برای هموطنانِ ما به ارمغان خواهد آورد. محیط زیستی که طیِ چند دهه گذشته، در برابر زیاده خواهیِ بشر سکوت کرد و از حق خود گذشت، اکنون در صدد انتقام از این نسل خودخواه است و اگر خود بهای زیاده خواهی هایمان را نپردازیم، مجبور خواهیم بود که حیاتِ خود را برای جبرانِ خطاهایمان هزینه کنیم! این یک مسئولیت اجتماعی است که امروز بر گردن همه ی ما قرار دارد. از خرد تا کلان.

کشاورزی، فعالیتی که برای تولیدِ غذایِ سفره ی ما برپاست، بزرگترین مصرف کننده آب در ایران است. در این بخش، حدودِ 78 درصد از آبی که مصرف می شود، در ازای ضربه به محیط زیست و نابودن ساختنِ اکوسیستمِ طبیعیِ پیرامون ماست.

این در حالی است که برای بقا، چاره ای جز سازگاری با شرایط اقلیمی و محیطی خود نداریم؛ باید در اسرع وقت، حقی را که از محیط زیست گرفتیم به آن بازگردانیم و برداشت از منابع آب را به شدت کاهش دهیم. آبِ باقیمانده نیز باید با به کارگیریِ فناوری های نوین و کارآمد، با بالاترین بهره وریِ ممکن، به مصرف برسد. این دو هر دو با هم باید صورت بگیرد و مکمل هم دیگر هستند. تنها در این صورت است که می توانیم بقای خود و فرزندانمان را تضمین کنیم.

فاطمه کاراندیش، دکترای آبیاری و زهکشی و دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه زابل در راستای اجرای این رسالت علمی و اجتماعی و با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه زابل، مجموعه نشست های بهره وری و ردپای آب را به صورت هفتگی برگزار می کند. نشست هایی که در آن، با دعوت از صاحبنظران، مسئولان اجرایی و جامعه ی نخبگان و دانشگاهیان، به بحث پیرامون وضع فعلی، شناسایی ریشه های اصلیِ چالش و راهکارهای برون رفت از آن پرداخته می شود.

این نشست ها از 19 مهرماه آغاز شده و هر هفته روزهای سه شنبه برگزار می شود. در حال حاضر، برای 30 نشست برنامه ریزی شده است، ولی در صورت لزوم، تا رسیدن به نقشه ی راهِ مدیریت برداشت و مصرف آب در بخش کشاورزی ادامه خواهد یافت.

امروز هم در همین راستا، پنجمین نشست از سلسله نشست های بهره وری و رد پای آب در کشاورزی، با سخنرانی دکتر سید عباس عراقچی، معاون پیشین وزارت امور خارجه و دکتر عباس درزی، دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

آیا این خبر مفید بود؟