قدوسی: امداد‌های معنوی به کمک رئیسی می‌آید

منبع: برترین ها

62

1400/8/18

13:56


پس از گذشت حدود سه ماه از پایان عمر ریاست جمهوری حسن روحانی حملات به او و عملکرد دولتش همچنان ادامه دارد و این بار کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد که از مخالفان سرسخت رئیس دولت تدبیر و امید است در سخنانی در صحن مجلس به روحانی و برادرش، حسین فریدون حمله و تمام قد از دولت رئیسی حمایت کرد.

برترین‌ها: پس از گذشت حدود سه ماه از پایان عمر ریاست جمهوری حسن روحانی حملات به او و عملکرد دولتش همچنان ادامه دارد و این بار کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد که از مخالفان سرسخت رئیس دولت تدبیر و امید است در سخنانی در صحن مجلس به روحانی و برادرش، حسین فریدون حمله و تمام قد از دولت رئیسی حمایت کرد.

حمله قدوسی به روحانی و برادرش از تریبون مجلس

کریمی قدوسی در نقد روحانی و حمایت از رئیسی گفت:

* رئیسی مانند روحانی نیست که بگوید اگر به برادرم دست بزنید جنگ داخلی می‌شود!

* امدادهای معنوی رئیسی و دولتش را کمک می‌کند و ایشان موفق خواهد شد مشکلات کشور را حل کند.

حمله قدوسی به روحانی و برادرش از تریبون مجلس

مطالب مشابه