پایین بودن میانگین سرانه تخت بیمارستانی در استان خراسان رضوی

منبع: رکنا

41

1400/8/18

14:26


پایین بودن میانگین سرانه تخت بیمارستانی در استان خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار رکنا از مشهد، یعقوبعلی نظری در جلسه خیرین سلامت که در محل بیمارستان امام رضا(ع) برگزار شد، در سخنان کوتاهی گفت: تعداد ۲ هزار و ۷۰۰ تخت نسبت به سرانه کشوری از این حیث عقب ماندگی داریم که قابل تامل است.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: امیدواریم با وجود خیرین سلامت استان به عنوان یک سرمایه اجتماعی و با مدیریت علوم پزشکی بتوانیم یک برنامه جهشی و جهادی را برای جبران عقب ماندگی مذکور طراحی بکنیم.

وی با بیان اینکه اتکاء مدیریت استان بر اساس تشکل ها، حرکت ها و نهضت های مردمی است، افزود: در همه بخش های استان این نگاه را داریم که طی دوران خدمت خود به صورت جهادی عمل کنیم.

 

آیا این خبر مفید بود؟