دلجویی از کودک کارِ کتک‌خورده به سبک زاکانی

منبع: برترین ها

64

1400/8/18

14:28


زاکانی، شهردار تهران از کودک‌کار که گفته شده چهار ماه پیش توسط مأموران بازیافت شهرداری ضرب و شتم و اخیرا ویدئوی این اتفاق تلخ در فضای مجازی دست به دست شد، دلجویی کرد.

فرهیختگان: زاکانی، شهردار تهران از کودک‌کار که گفته شده چهار ماه پیش توسط مأموران بازیافت شهرداری ضرب و شتم و اخیرا ویدئوی این اتفاق تلخ در فضای مجازی دست به دست شد، دلجویی کرد.

دلجویی از کودک کارِ کتک‌خورده به سبک زاکانی

مطالب مشابه