نماینده اراک به وزیر اقتصاد: چرا دروغ می‌گویند؟ (فیلم)

منبع: عصر ایران

42

1400/8/18

14:37


خاندوزی می‌گوید اوراف نفروخته ایم، در حالی که مطابق اسناد خزانه از مهرماه تا الان ۸ هزار میلیارد تومان فروخته‌اند.

مطالب مشابه