برخورد جدی با رانندگانی که پلاک های خود را مخدوش کنند

منبع: رکنا

22

1400/8/18

14:42


برخورد جدی با رانندگانی که پلاک های خود را مخدوش کنند

به گزارش خبرگزاری رکنا در اردبیل؛ برابر بررسی به عمل آمده یک سری از رانندگان  جهت فرار از چنگ قانون اقدام به دستکاری ،مخدوش ، پوشاندن وگل مالی کردن پلاک وسیله نقلیه نموده ویا بدون پلاک در سطح شهررانندگی می نمایندکه پلیس به صورت محسوس ونامحسوس این دسته از رانندگان را کنترل ورصد نموده وبه طور جدی وبدون اغماض با اینگونه متخلفان برخورد می نماید.

 رئیس پلیس راهور استان اردبیل تصریح کرد:پوشاندن ویا تغییر در ارقام پلاک انتظامی نه تنهاتخلف  ،بلکه جرم است رانندگانی که با وسیله نقلیه بدون پلاک وپلاک مخدوش وناخواناو... رانندگی می کنند به علت اقدام مجرمانه برابر مقررات  ضمن اعمال قانون وسیله نقلیه به پارکینگ هدایت و  راننده خاطی نیز به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

 

آیا این خبر مفید بود؟