اثربخشی واکسن کرونای جانسون و جانسون در بلندمدت بیشتر از فایزر و مدرنا کاهش می‌یابد

منبع: دیجیاتو

41

1400/8/18

14:43


اثربخشی واکسن کرونای جانسون و جانسون در بلندمدت بیشتر از فایزر و مدرنا کاهش می‌یابد

تحقیق گسترده‌ای که روی ۷۸۰ هزار آمریکایی انجام شده نشان می‌دهد که اثربخشی سه واکسن کرونای فایزر، مدرنا و جانسون و جانسون ممکن است در طول هشت ماه پایین بیاید، اما ایمنی واکسن‌ها در برابر مرگ همچنان قدرتمند باقی می‌ماند.

این تحقیق در بازه زمانی فوریه تا اکتبر ۲۰۲۱ حدود ۷۸۰ هزار نظامی بازنشسته آمریکایی را تحت نظر گرفته است. میزان اثربخشی واکسن‌ها در این تحقیق با دو معیار سنجیده شده: محافظت در برابر ابتلا (VE-I) و محافظت در برابر مرگ (VE-D). در پایان این بازه زمانی ۸ ماهه، اثربخشی واکسن برای جلوگیری از ابتلا به کرونا به طور متوسط از ۸۷.۹ درصد به ۴۸.۱ درصد رسید.

بیشترین افت اثربخشی در برابر ابتلا مربوط به واکسن تک دوز جانسون و جانسون بود که از ۸۶.۴ درصد به ۱۳.۱ درصد کاهش پیدا کرد. اثربخشی واکسن فایزر از ۸۶.۹ درصد به ۴۳.۳ درصد و واکسن مدرنا از ۸۹.۲ درصد به ۵۸ درصد رسید. با این حال، توانایی محافظت در برابر مرگ در تمام طول دوره تحقیقات همچنان بالا باقی ماند.

اثربخشی واکسن‌ها در کاهش آمار مرگ و میر حتی در مواجهه با گسترش موج گونه دلتا از ماه ژوئیه هم تاثیر زیادی نپذیرفت. واکسن‌ها در بازه زمانی ژوئیه تا اکتبر همچنان ۸۱.۷ درصد در جلوگیری از مرگ افراد کمتر از ۶۵ سال و ۷۱.۶ درصد در گروه سنی بالای ۶۵ سال موثر بودند.

در گروه سنی زیر ۶۵ سال، واکسن فایزر با اثربخشی ۸۴.۳ درصدی بیشترین کارایی را در جلوگیری از مرگ داشت. مدرنا با ۸۱.۵ درصد و جانسون و جانسون با ۷۳ درصد در رده‌های بعدی قرار گرفتند. ولی در گروه سنی بالای ۶۵ سال، مدرنا با ۷۵.۵ درصد پیشتاز بود و بعد نام فایزر با ۷۰.۱ درصد و جانسون و جانسون با ۵۲.۵ درصد دیده می‌شود.

«باربارا کن»، محقق ارشد این مطالعه می‌گوید: «پژوهش ما اطلاعات خوبی را در زمینه مقایسه اثربخشی واکسن‌های کرونا به محققان، قانون‌گذاران و سایرین ارائه می‌کند. این مطالعه می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های آگاهانه پیرامون دوزهای اولیه واکسن، دوزهای تقویتی و سایر تدابیر محافظتی از جمله استفاده اجباری از ماسک، فاصله‌گذاری اجتماعی، انجام تست‌ها و سایر مداخلات بهداشتی به یاری ما بیاید.»

مطالب مشابه