کادر فنی منچستریونایتد به دنبال تغییر پست سانچو است

منبع: طرفداری

60

1400/8/18

15:04


کادر فنی منچستریونایتد به دنبال تغییر پست سانچو است

کادرفنی منچستریونایتد تصمیم دارد تا سانچو را در پست پیستون کناری در سیستم 1-2-4-3 استفاده کنند

سانچو که تابستان امسال با سر و صدای بالا به اولدترافورد آمد، هنوز نتوانسته در ترکیب شیاطین سرخ جا بیفتد و شنیده ها حاکی از آن است که کادرفنی منچستریونایتد می خواهد پست بازی او را تغییر دهند.

طرفداری| به گزارش اتلتیک، در جلسات تمرینی هفته های اخیر، مربیان منچستریونایتد از جیدون سانچو در پست پیستون کناری استفاده کرده اند و علت این امر، عدم رضایت آن ها از نفوذها و ایجاد موقعیت های گلزنی ون بیساکا است. سولسشر که از بازی با اسپرز تا به حال از سیستم 1-2-4-3 استفاده می کند، ممکن است به رویه اش در استفاده از این سیستم به مخصوص مقابل تیم هایی که عقب می نشینند نیز استفاده کند و پست سانچو در این سیستم، وینگ بک یا همان پیستون کناری خواهد بود.

مطالب مشابه