وحید بیاتلو دستیار اکبر میثاقیان شد

منبع: طرفداری

32

1400/8/18

15:04


وحید بیاتلو دستیار اکبر میثاقیان شد

سرمربی لیگ یکی دستیار میثاقیان شد

وحید بیاتلو سرمربی فصل گذشته تیم خوشه طلایی به عنوان دستیار اکبر میثاقیان در پدیده انتخاب شد.

به گزارش طرفداری و به نقل از فارس، وحید بیاتلو سرمربی فصل گذشته تیم فوتبال خوشه طلایی، مود ارومیه و ... به عنوان دستیار اکبر میثاقیان در تیم مشهدی انتخاب شد.

بیاتلو در تمرین امروز تیم پدیده حضور پیدا کرد.

مطالب مشابه