(ویدئو) قطع نخاع پسر جوان با ضربات قمه اوباش

منبع: فرارو

73

1400/8/18

15:07


چهارمین مرحله از طرح "اقتدار" به منظور برخورد با اراذل و اوباش، توسط پلیس امنیت تهران بزرگ به اجرا درآمد. در حاشیه این طرح، پسری ۲۴ ساله که توسط سه شرور مورد ضربات قمه قرار گرفته و بر اثر این ضربات قطع نخاع شده بود، به تشریح ماجرای روی داده پرداخت.

(ویدئو) قطع نخاع پسر جوان با ضربات قمه اوباش

مطالب مشابه