مدارس امین بهترین عرصه همکاری تربیتی حوزه آموزش‌و پرورش است

منبع: حوزه

50

1400/8/18

15:19


حوزه/ حجت الاسلام مومنی گفت: بدون شک یک وزارتخانه و اداره نمی تواند در شرایط فعلی فقط متکلف امر تربیتی کودکان، نوجوانان و جوانان باشد، لذا جنبه های مشارکتی در آموزش‌و پرورش رونق پیدا کرده و حضور روحانیون در مدارس یکی از مصادیق بارز این جنبه مشارکتی است.

مدارس امین بهترین عرصه همکاری تربیتی حوزه آموزش‌و پرورش است

به گزارش خبرگزاری حوزه از اصفهان، حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومنی ظهر امروز در همایش مشترک مسئولین آموزش‌وپرورش استان و مبلغین امین حوزه علمیه اصفهان، در اردوگاه تربیتی شهید بهشتی، اظهار کرد: نکته ای که در زمینه همکاری مشترک حوزه علیه و آموزش‌وپرورش امروزه مطرح است، پذیرش تفکر همکاری مشترک در رده ستادی و صفی آموزش و پرورش استان با حوزه علمیه است.

وی با بیان اینکه همانطور که آموزش‌وپرورش در زمینه مباحث مالی به دنبال همکاری مشترک و بهره مندی از ظرفیت خیرین است باید درامور معنوی و تربیتی هم تفکر همکاری مشترک رقم بخورد، تصریح کرد: خوشبختانه این رویکرد در بدنه آموزش‌وپرورش در سالهای اخیر مبنی بر استفاده از ظرفیت های مشترک با دیگر احاد از جمله اولیا ومربیان آغاز شده است.

معاون تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه اصفهان افزود: بدون شک یک وزارتخانه و اداره نمی تواند در شرایط فعلی فقط متکلف امر تربیتی کودکان، نوجوانان و جوانان باشد، لذا جنبه های مشارکتی در آموزش‌وپرورش رونق پیدا کرده است که حضور روحانیون در بدنه و مدارس آموزش‌وپرورش برای کمک به امر تربیتی یکی از مصادیق بارز این جنبه مشارکتی است.

وی بیان کرد: مشارکت روحانیون در آموزش‌و پرورش باعث خواهد شد بار سنگین مسئولیتی که امروز توسط آحاد جامعه احساس می شود در امر تربیتی در عرصه آموزشی بر زمین مانده است، رفع شود.

مومنی عنوان کرد: همه خانواده ها درک میکنند که نسل نوجوان و جوان در معرض آسیب های اجتماعی هستند و این حضور روحانیون در آموزش‌و پرورش باعث کاهش این آسیب ها و تحقق امر تربیتی خواهد شد.

وی ابراز کرد: نکته دوم آن است که مبلغین امین در مدارس آموزش‌وپرورش، مربی پرورشی نیستند و ما قائل به جدا بودن حیطه وظیفه ای مربی تربیتی (مبلغین امین) و مربیان پرورشی مدارس هستیم، برای روحانیون در قالب طرح امین و روشنا تحت عنوان مبلغین امین رسالتی متفاوت تعریف شده است که بیشتر متمرکز بر بحث ارتباط گیری با نسل جوان و نوجوان در مدارس است.

معاون تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه اصفهان یادآور شد: امروز درس دینی در مدارس تدریس می شود و آنگونه که باید و شاید درامر تحقق اهداف این درس در امر تربیتی در بین نسل نوجوان موفق نبوده ایم، چرا که درس دینی جنبه آموزشی، تدریسی و امتحان و آزمون پیدا کرده است.

وی اذعان کرد: ما معتقدیم که نباید طرح مبلغین امین بار تدریسی و آموزشی پیدا کند و تمرکز و توجه، بیشتر در ارتباط گیری باشد تا از طریق رفاقت شبهات و سوالاتی که در پستوهای ذهنی نوجوانان در زمینه دینی قرار دارد، از سوی روحانیون پاسخ داده شود.

مومنی خاطرنشان کرد: ما می دانیم که اغلب هجمه  شبهاتی که به سمت نسل جوان وارد می شود، بار علمی خاصی ندارد و این فرق از ناآگاهی و جهل بهره می برند، امروز ارتباط گیری و رفاقت حلقه گمشده در بین نسل نوجوان است که دیگر فرق و ادیان از آن استفاده میکنند.

وی عنوان کرد: امروزه هیچ پشتوانه عقلی و دلیلی توسط فرق و ادیان وجود ندارد و تنها از طریق رفاقت و ارتباط گیری نسل نوجوان ما را جذب میکنند، قطع به یقین تبلیغ چهره به چهره بهترین عرصه تبلیغ است

معاون تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه اصفهان خاطرنشان کرد: امروزه بزرگترین مشکل مبلغین امین برای انجام رسالت خود، در سطح ستاد آموزش‌و پرورش نیست بلکه در سطح صف و مدیران مدارس است، توجیه شدن مدیران مدارس آموزش‌وپرورش برای حضور روحانیون و مبلغین امین برای ارتباط گیری با دانش آموزان در ضریب عملکرد مبلغین امین دراجرای طرح های خود موثرترین عامل است.

وی در پایان گفت: ما باید بدانیم اگر دین و اسلام از آموزه های ساختاری و آموزشی ما برای نسل نوجوان و جوان فاصله گرفته هیچ جایگزینی نخواهد داشت، دشمنان به خوبی فهمیده اند اگر اسلام را تخریب و تضعیف کنند، کشور به سمت نابودی حرکت خواهد کرد.  

مطالب مشابه