تاکید ژاوی روی سختکوشی، شوک دوباره AFC به لبنان و دراگان، بمب روحیه تیم ملی! / آیتم اختصاصی طرفداری

منبع: طرفداری

31

1400/8/18

15:39


تاکید ژاوی روی سختکوشی، شوک دوباره AFC به لبنان و دراگان، بمب روحیه تیم ملی! / آیتم اختصاصی طرفداری

اگر می خواهید در جریان پشت پرده فوتبال ایران قرار بگیرید و تیترهای روزنامه های ایران و جهان را بخوانید و بدانید، فقط کافی است به اندازه 3 دقیقه، زمان به تماشای این سه برنامه 60 ثانیه طرفداری اختصاص بدهید. 60 ثانیه با رسانه های ایران با سامان خدائی، 60 ثانیه با فوتبال اروپا با علیرضا نجاتی و 60 ثانیه با فوتبال ایران با حسین باقرشاهی تقدیم شما می شود

60 ثانیه با فوتبال ایران


60 ثانیه با روزنامه های ایران


60 ثانیه با فوتبال اروپا

 

مطالب مشابه