طالبان: می‌خواهیم با جهانیان روابط مثبت داشته باشیم

منبع: عصر ایران

58

1400/8/18

15:43


برای هیچ کسی تهدید نیستیم و آماده‌ایم با کشورهای جهان جهت اعتمادسازی اقداماتی را انجام دهیم.

نماینده طالبان برای سازمان ملل تاکید کرد: ما میخواهیم با جهانیان روابط مثبت داشته باشیم و به توافقنامه دوحه متعهدیم.

به گزارش ایسنا، سهیل شاهین، نماینده طالبان برای سازمان ملل، در صفحه توئیترش به نقل از سراج‌الدین حقانی، وزیر کشور دولت موقت طالبان نوشته است که "جنگ ما برای استقلال بود که حق مشروع ما بود."

وی در ادامه تاکید کرده است: ما میخواهیم با جهانیان روابط مثبت داشته باشیم و به توافقنامه دوحه متعهدیم، برای هیچ کسی تهدید نیستیم و آماده‌ایم با کشورهای جهان جهت اعتمادسازی اقداماتی را انجام دهیم.