مخالفت چین با قدرت نمایی برخی کشورها در دریاها

منبع: عصر ایران

38

1400/8/18

15:44


وزیر خارجه چین: بشر نباید به واسطه اقیانوس به جزایر و گروه های مختلف تقسیم شود، بلکه باید از طریق اقیانوس بیشتر متحد شود تا جامعه ای با سرنوشت مشترک دریایی بسازد.

وزیر خارجه چین گفت: کشورش مخالف این است که برخی کشورها به منظور حفظ هژمونی دریایی خود، در دریا قدرت نمایی کنند، باند تشکیل دهند و به نقض حقوق و منافع مشروع و قانونی دیگر کشورها ادامه دهند.

به گزارش ایرنا از گلوبال تایمز، وانگ یی روز سه شنبه در سخنرانی ویدیویی خود در آیین گشایش دومین «مجمع همکاری و مهار دریایی» در پکن افزود: اقیانوس رابط بین کشورها و بستر مهمی برای توسعه جهانی شدن است.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر، مسایل امنیتی دریایی یکی پس از دیگری مطرح شده، مسایل و مشکلات مربوط به زیست بوم های دریایی پی در پی افزایش یافته و مدیریت جهانی اقیانوس‌ها با چالش‌های مختلفی رو به رو شده است که برای مقابله با آن نیاز به اتحاد و همکاری جامعه جهانی است.

به گفته وی، بشر نباید به واسطه اقیانوس به جزایر و گروه های مختلف تقسیم شود، بلکه باید از طریق اقیانوس بیشتر متحد شود تا جامعه ای با سرنوشت مشترک دریایی بسازد.

در مورد دریای چین جنوبی هم وانگ گفت که چین و کشورهای عضو اتحادیه "آسه آن" به طور فعال متعهد به اجرای کامل و موثر بیانیه منتشر شده در این مورد به منظور پیشرفت در تامین صلح و ثبات این دریا هستند.

وی از  کشورها خواست تا منابع دریایی را به شیوه ای منظم توسعه دهند و از آنها استفاده کنند و برای مقابله با چالش های جهانی مانند گرم شدن آب و هوا و افزایش سطح آب دریاها دست به دست هم دهند.

وزیر خارجه چین: برای استفاده بهتر از ظرفیت اقیانوس ها پیشنهاد کرد ضمن حمایت از چندجانبه گرایی، نظم دریایی به صورت مشترک حفظ شود و گفت و گو و مشورت برای ترویج مشترک صلح دریایی در محور کار کشورها قرار گیرد.

وانگ اظهار کرد: همچنین باید به صورت مشترک همکاری های دریایی را تعمیق بخشیم و در فراگیری آن تلاش کنیم.

این مقام چینی در پایان تصریح کرد که باید به توسعه سبز پایبند باشیم و به طور مشترک از محیط زیست دریایی حفاظت کنیم.

مطالب مشابه