طرح صیانت مردم را مقابل مجلس قرار داده

منبع: برترین ها

40

1400/8/18

15:53


نماینده تهران: طراحان طرح صیانت از فضای مجازی مردم را در برابر مجلس قرار داده‌اند.

روزاروز: مجتبا توانگر، نماینده تهران در مجلس، مدعی است مجلس کنونی کارهای بزرگی کرده اما برخی نمایندگان هزینه‌سازی این کارهای بزرگ به حاشیه برود.

او برای نماینده‌های حاشیه‌ساز مثال زده: «یک نماینده مصاحبه می‌کند که نمایندگان خودشان هم نمی‌دانند به چه رای می‌دهند و شب مردم در تلویزیون می‌بینند. یک نفر در فلان کمیسیون رعایت حق‌الناس را نمی‌کند و رهبر انقلاب تذکر می‌دهند آن دیگری طرح فضای مجازی را به شکلی تنظیم می‌کند که خواسته یا ناخواسته مجلس را مقابل مردم قرار می‌دهد.»

طرح صیانت مردم را مقابل مجلس قرار داده

مطالب مشابه