نماینده تهران: طراحان طرح صیانت از فضای مجازی مردم را در برابر مجلس قرار داده‌اند (فیلم)

منبع: عصر ایران

36

1400/8/18

16:22


مجتبی توانگر، نماینده تهران در مجلس، مدعی است مجلس کنونی کارهای بزرگی کرده اما برخی نمایندگان با هزینه‌سازی این کارهای بزرگ را به حاشیه می برند.

 

مطالب مشابه