نشست علمی «تاملی تاریخی - فلسفی در ایده حوزه و دانشگاه» برگزار می شود

منبع: حوزه

19

1400/8/18

16:33


حوزه/ نشست علمی «تاملی تاریخی - فلسفی در ایده حوزه و دانشگاه» به همت گروه همکاری حوزه و دانشگاه برگزار می شود.

نشست علمی «تاملی تاریخی - فلسفی در ایده حوزه و دانشگاه» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری حوزه، نشست علمی «تاملی تاریخی - فلسفی در ایده حوزه و دانشگاه» به همت گروه همکاری_حوزه_و_دانشگاه برگزار می شود.

برپایه این گزارش: این نشست علمی پنج شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲ برگزار می شود و  لینک جهت ورود به جلسه مجازی https://vc.rihu.ac.ir/ch/meeting۴ می باشد.