فیلم | کشف پیکر نخستین بانوی شهید مفقودالاثر

منبع: حوزه

83

1400/8/18

16:50


در عملیات کاوش پیکر مطهر شهدا توسط گروه‌های تفحص شهدا، برای نخستین بار پیکر مطهر یک بانوی شهید که اولین بانوی شهید مفقودالاثر است، کشف شد.

فیلم | کشف پیکر نخستین بانوی شهید مفقودالاثر

مطالب مشابه