راز بزرگی که آجورلو فاش کرد / ظلم عجیب در حق استقلال

47

1400/8/18

16:57


مصطفی آجورلو مدیرعامل استقلال روز گذشته در بخشی از حرف هایش در جمع پیشکسوتان، درباره علت زمین تمرین نداشتن آبی ها، توضیحاتی داد.

راز بزرگی که آجورلو فاش کرد / ظلم عجیب در حق استقلال

مصطفی آجورلو با بیست و سه روز تاخیر راز به هم خوردن قرارداد استقلال و زمین تمرین صنایع دفاع را افشا کرد.

استقلال قبل از آن که به ورزشگاه آرارات تهران برود، در تهران در به در دنبال زمین تمرین بود. آنها یک روز هم در زمین صنایع دفاع تمرین کردند و گفته شد با همین مجموعه به مدت یک سال قرارداد می بندند اما تنها همان یک جلسه در زمین تمرین صنایع دفاع برگزار شد و مدیران این مجموعه دیگر به استقلال زمین ندادند.

همزمان با تمرین استقلال در زمین صنایع دفاع یکی از هواداران این تیم با پوششی نامناسب خارج از زمین تمرین رفتاری انجام داده که همین رفتار باعث شده مدیران مجموعه از عقد قرارداد با استقلال منصرف شوند. آن زمان باشگاه استقلال این گزارش را تایید نکرد اما مصطفی آجورلو روز گذشته در جمع پیشکسوتان استقلال گفت:

    از بغل استقلال برند درست کردند، بزرگ شدند، امکانات، خانه و زندگی دارند اما استقلال زمین تمرین ندارد. من باید ۶ صبح به وزارت دفاع بروم، سر کج کنم و بگویم به من زمین بدهید چون تیمم ۱۰ روز دیگر بازی دارد ولی به من می گویند چند دختر با سر و وضع بدی در آنجا هستند. زمین تمرین نمی دهیم چون آنجا فلان اتفاق می افتد. سر همین موضوع به من، منی که شهید تهرانی مقدم رفیق صمیمی ام بود، زمین ندادند.

آجورلو افزود:

    در هر صورت به من زمین ندادند و من هم درِ خانه رفیق خوب ارامنه ام رفتم و به من پناه دادند. برخی می گویند ما بزرگیم، پس بزرگی تان کو؟

منبع: طرفداری

مطالب مشابه