گران‌ترین مداد جهان از چه ساخته شده؟

منبع: برترین ها

14

1400/8/18

17:03


گران‌ترین مداد جهان از چوب درخت زیتون ۲۴۰ ساله و طلا ساخته شده است.

برترین‌ها: گرانترین مداد در جهان از چوب زیتون 240 ساله ساخته شده و در کنار آن یک مدادتراش از جنس طلا و الماس وجود دارد! قیمت این مداد 10 هزار دلار است.

گران‌ترین مداد جهان از چه ساخته شده؟