ماجرای زمین‌گیر شدن یک اوباش توسط ۳ پلیس زن (فیلم)

منبع: عصر ایران

29

1400/8/18

17:12


ماجر‌اهای زمین‌گیر شدن اوباش و برخی عملیات‌های نیرو‌های پلیس را از زبان فرماندهانشان بشنوید و ببینید.

مطالب مشابه