ارزش سبد سهام عدالت امروز ۱۸ آبان ۱۴۰۰

منبع: فرارو

95

1400/8/18

17:27


سبد ۵۳۲ هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲ هزار تومانی سهام عدالت، به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان، ۲۵ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان و ۱۲ میلیون و ۳۵۷هزار تومان رسید.

ارزش سبد سهام عدالت امروز ۱۸ آبان ۱۴۰۰

ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز قبل، یک درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲ هزار تومانی سهام عدالت، به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان، ۲۵ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان و ۱۲ میلیون و ۳۵۷هزار تومان رسید.

همچنین ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۹۹۸هزار تومان رسیده است.

مطالب مشابه