(ویدئو) دعوای یزدانی و پدرش بر سر کشتی فینال جام جهانی

منبع: فرارو

62

1400/8/18

17:27


امیرمحمد یزدانی کشتی‌گیر درباره سخت‌گیری‌های پدرش درباره لباس پوشیدن او تا دعوا با بر سر کشتی فینال جام‌جهانی را تعریف کرد.

(ویدئو) دعوای یزدانی و پدرش بر سر کشتی فینال جام جهانی

مطالب مشابه