فیلم | کشف پیکر نخستین بانوی شهیده مفقودالاثر

منبع: حوزه

57

1400/8/18

17:38


در عملیات کاوش پیکر مطهر شهدا توسط گروه‌های تفحص شهدا، برای نخستین بار پیکر مطهر یک بانوی شهید که اولین بانوی شهید مفقودالاثر است، کشف شد.

فیلم | کشف پیکر نخستین بانوی شهیده مفقودالاثر

مطالب مشابه