زمزمه استیضاح برخی وزرای رئیسی بین نمایندگان

منبع: برترین ها

33

1400/8/18

17:51


عضو شورای مرکزی فراکسیون اکثریت مجلس گفت ما هیچ چک سفید امضایی به کسی ندادیم. الان اقداماتی که برخی وزرا در حوزه انتصابات انجام می دهند، فامیل بازی می کنند یا با ناهماهنگی کارهایی را صورت می دهند یا ضعف هایی که دارند، ضربه به جریان انقلابی است؛ حتما استیضاح می شوند، باید پاسخگو باشند و هیچ تعارفی با کسی نداریم.

نامه نیوز نوشت: عضو شورای مرکزی فراکسیون اکثریت مجلس گفت ما هیچ چک سفید امضایی به کسی ندادیم. الان اقداماتی که برخی وزرا در حوزه انتصابات انجام می دهند، فامیل بازی می کنند یا با ناهماهنگی کارهایی را صورت می دهند یا ضعف هایی که دارند، ضربه به جریان انقلابی است؛ حتما استیضاح می شوند، باید پاسخگو باشند و هیچ تعارفی با کسی نداریم.

اخیرا صحبت های عبدالملکی وزیر کار درباره مشکلات معیشتی وزیران بازتاب های بسیار منفی در جامعه و رسانه های معاند داشت.

سیدغنی نظری در گفتگو با نامه نیوز درباره مشکلات معیشتی وزیر دولت رئیسی گفت: اصلا کار خوبی نبود که وزیر بگوید «مشکل معیشتی دارم»، وقتی وزیر چنین حرفی بزند، کارگر امیدش را از دست می دهد. ما باید اقداماتی در جهت تسهیل امور معیشتی مردم انجام دهیم، نه آنکه بگوییم ما هم مثل سایر مردم در خرید مواد غذایی و تأمین امکانات مشکل داریم.

وی با بیان اینکه ما باید امیددهنده به مردم باشیم، افزود: اگر وزیر بگوید «مشکل داریم» پس چه کسی باید مشکل را حل کند. بیان این حرف جلوی دوربین رسانه ملی اصلا مثبت نبود.

نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی درباره آغاز زمزمه استیضاح برخی وزرا بین نمایندگان بیان کرد: با هیچ کسی عقد اخوت نداریم، من جزء نمایندگانی بودم که از آیت الله رئیسی برای نامزدی در انتخابات دعوت کردم. 28 سخنرانی برای ایشان انجام دادم و شدیدا نیز درباره اینکه دولت سیزدهم با گفتمان انقلابی رویکرد تحول خواهی داشته باشد، همراه هستم.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اکثریت مجلس ادامه داد: ما هیچ چک سفید امضایی به کسی ندادیم. الان اقداماتی که برخی وزرا در حوزه انتصابات انجام می دهند، فامیل بازی می کنند یا با ناهماهنگی کارهایی را صورت می دهند یا ضعف هایی که دارند، ضربه به جریان انقلابی است. حتما استیضاح می شوند باید پاسخگو باشند و هیچ تعارفی با کسی نداریم.

مطالب مشابه