در حاشیه چهارمین مرحله طرح اقتدار پلیس امنیت +عکس

در حاشیه چهارمین مرحله طرح اقتدار پلیس امنیت +عکس


52

1400/8/18

18:03


نمایشگاه چهارمین مرحله طرح اقتدار پلیس امنیت و پنجاهمین مرحله طرح رعد، سه‌شنبه ۱۸ آبان ماه با حضور سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ برگزار شد.

در حاشیه چهارمین مرحله طرح اقتدار پلیس امنیت +عکس

در حاشیه چهارمین مرحله طرح اقتدار پلیس امنیت +عکس

 

در حاشیه چهارمین مرحله طرح اقتدار پلیس امنیت +عکس

در حاشیه چهارمین مرحله طرح اقتدار پلیس امنیت +عکس

در حاشیه چهارمین مرحله طرح اقتدار پلیس امنیت +عکس