خودداری سردبیران رسانه های ورزشی از حضور در فدراسیون فوتبال

منبع: طرفداری

64

1400/8/18

18:31


خودداری سردبیران رسانه های ورزشی از حضور در فدراسیون فوتبال

حذف رسانه های منتقد از نشست هم اندیشی با دلخوری برخی سردبیران دعوت شده به این جلسه همراه شد و آنها هم از حضور در نشست خودداری کردند

وقتی ساعت 22:44 دقیقه شب گذشته خبر برگزاری جلسه با سردبیران ورزشی با این توضیح که رسانه های منتقد به این نشست دعوت نشده اند، در طرفداری منتشر شد، هنوز سایت فدراسیون فوتبال هیچ اشاره ای به برگزاری این جلسه نکرده بود اما ساعت 09:52 صبح امروز سایت فدراسیون اعلام کرد حسن کامرانی فر دبیرکل فدراسیون فوتبال میزبان سردبیران رسانه های ورزشی است، با این وجود گفته می شود شمار سردبیرانی که به دعوت فدراسیون جواب مثبت دادند به انگشتان یک دست هم نرسید.

به گزارش طرفداری، اولین بار حوالی ساعت 22 بود که در شبکه های اجتماعی خبر دعوت فدراسیون فوتبال از رسانه های ورزشی تحت عنوان تشکیل کمیته رسانه ها پخش شد اما از آن جایی که هنوز کمیته رسانه ها در فدراسیون جدید تشکیل نشده، برای خیلی ها این شائبه پیش آمد که فدراسیون می خواهد رسانه های همسو را دور خود جمع کند تا این که صبح امروز سایت فدراسیون نام نشست هم اندیشی با سردبیران و خبرنگاران ورزشی را روی این جلسه گذاشت.

غیبت سردبیران ورزشی در نشست هم اندیشی

جلسه ای که از ساعت 13 در دفتر دبیرکل فدراسیون فوتبال برگزار شد و تنها سردبیران چند سایت و رسانه ورزشی در آن شرکت کردند و سردبیران رسانه های ورزشی اصلی حاضر به قبول دعوت فدراسیون فوتبال نشدند. برخی سردبیران به این دلیل در جلسه حاضر نشدند که شهاب عزیزی خادم قرار نبود در نشست شرکت کند و برگزاری جلسه را به دبیرکل سپرده بود و جمعی از سردبیران ورزشی نیز معتقد بودند این رفتار فدراسیون فوتبال که رسانه های منتقد شهاب عزیزی خادم و حمیدرضا مهرعلی را حذف کرده، اهانت به تمام رسانه ها و در واقع نشانه نقد ناپذیری فدراسیون است و هشداری است به رسانه های دیگر که فقط تا زمانی در حلقه هم اندیشی هستید که منتقد نباشید!

سردبیر ورزشی تابناک: دعوت از رسانه ها نباید سلیقه ای و گزینه ای باشد

مجید کوهستانی، سردبیر ورزشی تابناک که یکی از مدعوین به این جلسه بود و البته از حضور در این جلسه خودداری کرد، به طرفداری گفت:

از آن جایی که متوجه شدم در دعوت از رسانه ها سلیقه ای و گزینشی عمل شده، از حضور در جلسه خودداری کردم. امیدوارم فدراسیون فوتبال اهمیت نقد و گردش آزاد اطلاعات را درک کند و در تعامل با رسانه ها، بر اساس منافع عمل نکند.

 فدراسیون فوتبال در سال های گذشته هم کمیته رسانه ها داشت و اتفاقا رسانه های منتقد هم عضو این کمیته بودند چرا که در این کمیته قرار نبود منافع فدراسیون تامین شود و قرار بود درباره فعالیت های رسانه ای تصمیم گیری شود.

البته فدراسیون جلسه امروز را هم اندیشی نامید ولی این هم اندیشی به شکل کم اندیشی(!) برگزار شد و مورد استقبال سردبیران رسانه های ورزشی قرار نگرفت.

 

مطالب مشابه