تصاویر/ بازتاب خبری رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۰

تصاویر/ بازتاب خبری رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۰


71

1400/8/18

18:35


رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش با برگزاری رژه شناورهای سطحی و زیرسطحی از جمله ناوشکن ایرانی «دنا»، به کار خود پایان داد. ین رزمایش با اجرای تمرینات و سناریوهای نظامی مختلف، در منطقه عملیاتی با وسعتی بیش از یک میلیون متر مربع در سواحل مکران برگزار شد.

تصاویر/ بازتاب خبری رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۰

 

 

 • رزمایش-دریایی (1)

 • رزمایش-دریایی (2)

 • رزمایش-دریایی (3)

 • رزمایش-دریایی (4)

 • رزمایش-دریایی (5)

 • رزمایش-دریایی (7)

 • رزمایش-دریایی (8)

 • رزمایش-دریایی (12)

 • رزمایش-دریایی (14)

 • رزمایش-دریایی (16)

 • رزمایش-دریایی (18)

 • رزمایش-دریایی (19)

 • رزمایش-دریایی (20)

 • رزمایش-دریایی (24)

 • رزمایش-دریایی (26)

 • رزمایش-دریایی (28)

 • رزمایش-دریایی (29)

 • رزمایش-دریایی (30)

 • رزمایش-دریایی (32)

 • رزمایش-دریایی (34)

منبع: ايسنا

مطالب مشابه