تصاویر/ ارزش معماری در ساخت پارک فناوری پردیس

تصاویر/ ارزش معماری در ساخت پارک فناوری پردیس


88

1400/8/18

18:36


ناحیه نوآوری پردیس، به‌عنوان مهم‌ترین و بزرگترین ناحیه نوآوری کشور، که تجاری‌سازی دستاوردهای فناوران و ایجاد بستر مناسب برای رشد فناوری و توسعه بازار شرکت‌های دانش‌بنیان را هدف خود قرار داده است، در دل ساختار مدیریتی خود و به واسطه رسالت دانشگاهی و فناورانه‌اش اهمیت ویژه‌ای برای معماری قائل شده است.

تصاویر/ ارزش معماری در ساخت پارک فناوری پردیس

«کمیته معماری» پارک فناوری پردیس با هدف نظارت اصولی و مداوم بر فرآیند طراحی و ساخت ساختمان‌های شرکت‌های فناور مستقر در پارک تشکیل شده است. مهم‌ترین بخش از عملکرد این کمیته، در خصوص بررسی رزومه و تایید طراحان بکارگرفته‌شده در پروژه‌های جاری شرکت‌های مستقر است. این گزینشِ تخصصی، موجب شده تا از رعایت بسیاری از اصول و استانداردها توسط معماران اطمینان حاصل شود.

 

 

 • پارک-فناوری (1)

 • پارک-فناوری (2)

 • پارک-فناوری (3)

 • پارک-فناوری (4)

 • پارک-فناوری (5)

 • پارک-فناوری (6)

 • پارک-فناوری (7)

 • پارک-فناوری (8)

 • پارک-فناوری (9)

 • پارک-فناوری (10)

 • پارک-فناوری (11)

 • پارک-فناوری (12)

 • پارک-فناوری (13)

 • پارک-فناوری (14)

 • پارک-فناوری (15)

 • پارک-فناوری (16)

 • پارک-فناوری (17)

 • پارک-فناوری (18)

 • پارک-فناوری (19)

 • پارک-فناوری (20)

 • پارک-فناوری (21)

 • پارک-فناوری (22)

 • پارک-فناوری (23)

 • پارک-فناوری (24)

 • پارک-فناوری (25)

 • پارک-فناوری (26)

 • پارک-فناوری (27)

 • پارک-فناوری (28)

 • پارک-فناوری (29)

منبع: ايسنا

مطالب مشابه